Prezes Mariusz Tomaka

Prezes Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy z siedzibą w Katowicach

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończył Wydziału Automatyki, Elektroniki
i Informatyki na specjalności „Elektroniczne urządzenia cyfrowe”. Ukończył także programy: „TOP 500 Innovators” Science Management Commercialization Program (2013 r.) oraz „Leadership for Sustainability” (2017 r.) na Uniwersytecie Stanforda.

Specjalista branży IT od wielu lat zaangażowany w budowanie firm technologicznych działających
w obszarze informatyki i elektroniki. Zakładał i prowadził m.in.: DisplayLink Poland,  Proximetry Poland, Neublock Poland, Human Cloud, Softeq, ABF, Silesian Electronic Team. Obecnie pełni funkcję doradcy zarządu firmy Euvic, działającej w Polsce, USA oraz globalnie. W ramach działalności zawodowej bierze udział w budowaniu zespołów ekspertów rynku informatycznego i rynku nowoczesnych technologii dla realizacji złożonych projektów komercyjnych oraz w obszarze badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

Poza działalnością komercyjną angażuje się w przedsięwzięcia społeczne łączące polskie
i amerykańskie organizacje samorządu gospodarczego, przedsięwzięcia promujące współpracę naukową, w tym współpracę pomiędzy polskimi i amerykański uczelniami oraz działania międzynarodowych zespołów eksperckich. Pełni funkcję Prezesa Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy z siedzibą w Katowicach. Począwszy od roku 2009 bierze corocznie udział w pracach komitetu organizacyjnego konferencji
pi sympozjów w USA: Poland Days in Silicon Valley (San Francisco), US‑Poland Science and Technology Symposium (Bay Area). W ramach programu US-Poland Innovation HUB działał na rzecz wprowadzania polskich firm na rynek USA. W amerykańskiej organizacji US Polish Trade Council z siedzibą w Palo Alto pełni funkcję  Extended Board Member. Koncertuje się obecnie na pracach mających na celu stworzenie praktycznego wzorcowego modelu wejścia polskich firm innowacyjnych na rynek USA i dalej na rynki globalne.

Jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W Polskim Towarzystwie Informatycznym, poza pracą w Zarządzie Głównym, pełni także funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Górnośląskiego, odpowiadając za obszar współpracy międzynarodowej.
Należy także do Zarządu Stowarzyszenia Polskich Izb Gospodarczych na świecie (Polish Chambers Abroad), które skupia obecnie 23 polskie izby działające w poszczególnych krajach świata.